Liên hệ với chúng tôi

Công ty cổ phần Lilama 69-1

Địa chỉ trụ sở: Số 17, Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: (+84) 2223 821 212 -Fax: (+84) 2223 820 584
Email: mail@lilama69-1.com.vn
Webstie: http://lilama69-1.com.vn

NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP BẮC NINH
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.214219 -Fax:0222.610552

Thông tin liên hệ
Nhập lại
bản đồ đường đi