• Thứ Tư, Ngày 27/10/2010
    Trong những năm qua Lilama 69-1 đã tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị cơ khí, thực hiện thi công lắp đặt nhiều công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia trên địa bàn cả nước. Đó là các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, lọc hóa dầu, xi măng v.v... …
  • Thứ Tư, Ngày 20/10/2010
    Trong những năm qua Lilama 69-1 đã tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị cơ khí, thực hiện thi công lắp đặt nhiều công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia trên địa bàn cả nước. Đó là các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, lọc hóa dầu, xi măng v.v... Các công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượn…
  • Thứ Năm, Ngày 31/07/2008
    (LĐ) - Tình trạng NLĐ đi muộn, về sớm, không làm đủ 8 giờ, trong giờ làm việc thì thiếu trách nhiệm với việc được giao, tụ tập quán càphê, bỏ việc khi không vừa ý, LĐ làm việc ở nước ngoài có cơ hội là bỏ trốn... Những hành vi đó gọi là thiếu văn hoá nghề (VHN), ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đ…