• Thứ Ba, Ngày 16/02/2016
  Để triển khai một số dự án quy mô lớn đặc biệt các dự án ở nước ngoài, Công ty cổ phần Lilama69-1 cần tuyển gấp 02 nhân viên kế toán làm việc tại Lào và Malaysia
 • Thứ Sáu, Ngày 31/07/2015
  Để phục vụ các dự án Lọc dầu Nghi Sơn, nhiệt điện Thái Bình 1&2 v.v. Công ty Cổ phần Lilama 69-1 thông báo tuyển dụng 10 lái xe cẩu bánh lốp 50-70 tấn, cẩu tự hành cụ thể như sau.
 • Thứ Tư, Ngày 29/07/2015
  Căn cứ vào kế hoạch thi công và nhu cầu thực tế sử dụng lao động của mình. Công ty cổ phần LILAMA 69-1 thông báo cần tuyển lao động kỹ thuật, làm việc tại các công trình như: Dự án Nhiệt điện, Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh hóa, Dự án Nhiệt điện hái ình 2, Dự án Lọc dầu RAPID Malaysia, Dự án Nhiệt điệ…
 • Thứ Sáu, Ngày 15/08/2014
  Để triển khai một số dự án quy mô lớn, Công ty tìm kiếm một số ứng viên đủ năng lực để đảm bảo công tác an toàn lao động tại các dự án cho các vị trí: Trưởng Ban an toàn (Safety Manager) và Giám sát an toàn (Safety Supervisor).