Thư viện video / Clip - Phóng sự /  Câu chuyện của những kỹ sư trẻ làm việc tại Lilama 69-1