Thư viện video / Clip - Phóng sự /  Đảng ủy Công ty cổ phần Lilama 69-1 tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.