Thư viện video / Clip - Phóng sự /  Cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Lilama 69-1