Thư viện video / Clip - Phóng sự /  Cựu sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tại Lilama 69-1