Thư viện video / Clip - Phóng sự /  Lilama 69-1 trên những công trình mùa xuân