Thư viện video / Clip - Phóng sự /  Mối quan hệ hợp tác giữa Lilama 69-1 và HPC (Nhật Bản)